Creatiful Minds

Creatiful Minds, düzenli olarak eğitimler sunduğu ters mentorluk ekibini kendi içinde bulunduran, Türkiye’deki tek ajanstır.

Creative ve Beautiful Minds kelimelerinin birleşiminden oluşan Creatiful Minds 2015 yılında Sabancı Üniversitesi öğrencileri tarafından kuruldu. Şimdiye dek pek çok markaya ve yöneticiye çeşitli ters mentorluk hizmetleri sundu.

Ayrıca, Apple tarafından App of the Day, BTZ tarafından Startup of the Year seçilen, toplamda 1 milyondan fazla indirmeye ulaşan çeşitli projelerin stratejilerini oluşturdu.

 

Dünya çapındaki tüm şirketlerin ve bireylerin; olağanüstü, yenilikçi, faydalı, çözüm odaklı fikirlere ihtiyaç duyduğu bu zamanda; girişimci, enerjik, içi içine sığmayan, arzulu, hedefleri uğruna yorulmadan çalışan insanları bir araya getirerek panzehir olma vizyonu ile doğduk.

 

Gençlerdeki yaratıcı ve atılımcı ruhu ortaya çıkarmak, yaygınlaştırmak ve bu ruhun sonucu olarak ortaya çıkan fikirleri hayata geçirme misyonu ile çalışmaktadır. 

21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil; öğrenemeyen, öğrendiği yanlışlardan vazgeçemeyen ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır.

Alvin Toffler, Yazar

Ters Mentorluk Nasıl Ortaya Çıktı?

Ters Mentorluk, genç insanların kendilerinden önceki kuşaklara, ilgi ve farkındalıklarının yüksek olduğu konularda yaptıkları mentorluktur. Genel hatlarıyla üç ana unsura katkı sağlar: 

 • Kuşaklar arası farklılıklardan doğabilecek sorunları minimuma indirmek

 • Şirketlerin yeni kuşaklara uygun bir çalışma ortamı sunması

 • Ürün, strateji ve pazarlama kampanyalarının yeni nesile uygun olarak şekillendirmesi

 

Günümüzde gerçekleşen değişimlerin dikkat çekici noktası, bu değişimlerin yüksek hızla gerçekleşmesi ve yayılmasıdır. Nitekim yakın döneme kadar kişisel bilgisayarlarla ilişkilendirilen teknolojinin, günümüzde yaşamın her alanını etkilediği kabul görmektedir. Bu değişim süreci yaklaşık son yirmi yılda daha da belirgin hale gelmiş ve bu durum iş hayatındaki tüm aktörleri çağa ayak uydurmaya mecbur bırakmıştır. Bu teknolojik değişimlere en hızlı ayak uyduran kitle genç kuşak olduğu için, deneyimli profesyonellerin genç kuşaklardan mentorluk almaya başlaması kaçınılmaz olmuştur.

Gözlerini dijital çağda açan genç kuşağın, son kullanıcıya yönelik teknolojiler ve bunların işletmeler üzerindeki etkilerinden, kendi alışkanlıklarının sebepli ayrıntılarına uzanan geniş bir yelpazede eski kuşağa mentorluk yapmasını sağlamaktadır.

Kısacası geleceği şekillendirecek genç insanları, dinamik kalmak isteyen marka ve insanlarla bir araya getiriyoruz.

Tersine mentorluk hizmeti veren diğer şirketler: 

 • Diğer şirketlerin sunduğu tersine mentorluk hizmetlerinde; mentorlar, hizmet sunulan şirketin çalışanlarından seçilir.

 • Mentorlar Y kuşağından oluşur.

 • Mentorlar, şirket çalışanı olduğu için seanslarda samimi olmakta zorlanır.

 • Mentee, resmi olarak mentor’dan daha kıdemli olduğu için; genç mentor seanslarda, mentee’yi bilgilendirme amacından sapabilir.

Fakat Creatiful Minds ile 

 • Creatiful Minds’ta mentorlar, şirketle hiçbir ilişkisi bulunmayan, uzun zamandır bizim bünyemizde eğitim alan gençlerden oluşur

 • Mentorlar, tercihinize göre Y veya Z kuşağı özelliklerine sahip gençlerden oluşur.

 • Mentorlar markanıza ve yöneticinize tereddütsüz ve samimi bir feedback verir.

 • Mentorlarınız mutlu olmanıza değil, bilgi sahibi olmanıza ve değişmenize katkı sağlar.