Ters Mentorluk

V-People

Tüm şirket çalışanlarına özel olarak hazırlanmış modüldür.

CM Stars

Büyük topluluklara hitap eden sanatçılara özel olarak hazırlanmıştır.

T-Rex

Üst düzey yöneticilere özel olarak hazırlanmış modüldür. Grup çalışmaları, yoğunlaştırılmış iletişim içerir.

Eleph-ant

Deneyimli yöneticilere özel olarak hazırlamış modüldür.