Kazanımlar

Nedir?

CM Idea Machine

CM Idea Machine Modülü; ürün, strateji ve pazarlama kampanyalarının Y-Z kuşakları odaklı olacak şekilde geliştirilmesi için proje bazlı ters mentorluk olarak tasarlanmıştır.

Bu modülde; markanın çıkaracağı yeni bir ürün, belirlenecek strateji veya çıkarılacak pazarlama kampanyası (reklam filminden, sosyal medya paylaşımlarına kadar) konularında ters mentorluk yapılır. Beyin fırtınası ve fikir alışverişleri üzerine kuruludur.

Tanışılır ve mentor belirlenir, toplam 5 saat birebir görüşülür.

Mentee’nin evinde veya samimi başka bir ortamda akşam sohbeti yapılır.

Mentee’nin telefondan mesajlaşma yoluyla, tamamen kendi dilini kullanarak ilgisini çeken güncel trendler ve haberler hakkında mentor ile kısa sohbetler gerçekleştirmesi sağlanır.

İçerik

1. hafta tanışma

2. hafta problemler üzerine toplantı

4. hafta bulunan fikirlerle ilgili beyin fırtınası

6. hafta son fikirlerin sunulması ve ihtiyaca göre, 6 haftalık süreç boyunca, marka temsilcilerinin de mentorlarla birlikte bulunduğu bir WhatsApp grubu üzerinden de fikir alışverişleri  sürdürülebilir.

CM Idea Machine Modülü; ürün, strateji ve pazarlama kampanyalarının Y-Z kuşakları odaklı olacak şekilde geliştirilmesi için proje bazlı ters mentorluk olarak tasarlanmıştır.

Bu modülde; markanın çıkaracağı yeni bir ürün, belirlenecek strateji veya çıkarılacak pazarlama kampanyası (reklam filminden, sosyal medya paylaşımlarına kadar) konularında ters mentorluk yapılır. Bu modül beyin fırtınası ve fikir alışverişleri üzerine kuruludur.

Menteeler, Y-Z Kuşaklarının:

Alışkanlıkları hakkında ilk ağızdan bilgi sahibi olur,

Nasıl insan ilişkileri kurduğuna ve nasıl iletişime geçtiğine detaylıca hakim olur,

Kullandığı en güncel teknolojilerin, uygulamaların ve yeniliklerin farkında olur,

Hayalini kurduğu iş hayatı ve yaşam şekillerini öğrenir

perspektifini anlar.

Ve,

Öğrendiklerini işi süreçlerine entegre eder,

Ekibindeki daha genç çalışanların dünyasını anlar, empati geliştirir,

Liderlik yaklaşımını günceller.

Menteeler, Y-Z Kuşaklarının:

Alışkanlıkları hakkında ilk ağızdan bilgi sahibi olur,

Nasıl insan ilişkileri kurduğuna ve nasıl iletişime geçtiğine detaylıca hakim olur,

Kullandığı en güncel teknolojilerin, uygulamaların ve yeniliklerin farkında olur,

Hayalini kurduğu iş hayatı ve yaşam şekillerini öğrenir

perspektifini anlar.

Ve,

Öğrendiklerini işi süreçlerine entegre eder,

Ekibindeki daha genç çalışanların dünyasını anlar, empati geliştirir,

Liderlik yaklaşımını günceller.